Βιογραφικό σημείωμα του Γιάννη Μπαλτατζή.

Ο Γιάννης Μπαλτατζής, γεωπόνος, γεωργοοικονομολόγος, τέως διευθυντής του Υπουργείου Γεωργίας της Ελλάδος, διαμένει στις Βρυξέλλες από το 1976, όπου εργάστηκε ως γεωργικός σύμβουλος στη Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία και μετά στη Γενική Διεύθυνση Γεωργίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.   Επίσης: 1. Γράφει … Continue reading

Jean BALTATZIS, Note biographique.

Jean Baltatzis, ingénieur agronome – agroéconomiste, ancien Directeur du Ministère d’Agriculture de Grèce, habite Bruxelles depuis 1976, où il a travaillé comme Conseiller Agricole pour la Représentation Permanente hellénique et, plus tard, à la Direction Générale d’Agriculture de la Commission Européenne. … Continue reading

Chers amis…

Des circonstances indépendantes de ma volonté m’ont obligé d’interrompre l’envoi de mes messages spirituels pour quelques mois. Dieu voulant, j’espère continuer prochainement l’envoi de mes nouveaux messages dans le contexte d’une nouvelle et très intéressante série spirituelle, que j’ai préparée … Continue reading