Η ΟΜΟΛΟΓΙΑ ΜΟΥ

“Λόγοι διδακτοί Πνεύματος” (1Κορ.2:13) Διακονία πνευματικών μηνυμάτων μέσω διαδικτύου προς δόξαν Θεού  «Ανάθες εις τον Κύριον την οδόν σου και έλπιζε επ’ αυτόν, και αυτός θέλει ενεργήσει» (Ψαλ.37:5)   ΕΙΣΑΓΩΓΗ – Η ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΜΟΥ ΣΤΟΝ ΧΡΙΣΤΟΝ Η χριστιανική μoυ oμoλoγία: … Continue reading

ΤΟΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΠΑΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ (Οι 3 μελέτες της σειράς ως μικρό βιβλίο)

    ΤΟΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΠΑΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ Μικρή σειρά μελετών επί του ΦΟΒΟΥ ΤΟΥ ΘΕΟΥ       Κεφάλαιον 1 “Λόγοι διδακτοί Πνεύματος” (1Κορ.2:13) Διακονία μέσω διαδικτύου προς δόξαν Θεού  «ΕΠΕΙΔΉ ΤΟΎΤΟ ΕΊΝΑΙ ΤΟ ΠΑΝ ΤΟΥ AΝΘΡΏΠΟΥ» «Ας ακούσωμεν το … Continue reading

3. « C’est là ce que doit faire tout homme »

Chapitre 3                                                                                         Suite du chapitre 2…    “Paroles enseignées par l’Esprit” (1Cor.2:13) Un ministère par courriel pour la Gloire de Dieu. « On t’a fait connaître, ô homme ce qui est bien; et ce que l’Éternel demande de toi. C’est … Continue reading

3. «Επειδή τούτο είναι το παν του ανθρώπου»

Κεφάλαιον 3                                                                           Συνέχεια από το κεφάλαιον 2   “Λόγοι διδακτοί Πνεύματος” (1Κορ.2:13) Διακονία μέσω διαδικτύου προς δόξαν Θεού «ΕΠΕΙΔΉ ΤΟΎΤΟ ΕΊΝΑΙ ΤΟ ΠΑΝ ΤΟΥ AΝΘΡΏΠΟΥ» «Αυτός σοι έδειξεν, άνθρωπε, τι το καλόν και τι ζητεί ο Κύριος … Continue reading

2. «Επειδή τούτο είναι το παν του ανθρώπου»

Κεφάλαιον 2                                                                           Συνέχεια από το κεφάλαιον 1 “Λόγοι διδακτοί Πνεύματος” (1Κορ.2:13) Διακονία μέσω διαδικτύου προς δόξαν Θεού «ΕΠΕΙΔΉ ΤΟΎΤΟ ΕΊΝΑΙ ΤΟ ΠΑΝ ΤΟΥ AΝΘΡΏΠΟΥ» «Πόσον μεγάλη είναι η αγαθότης σου, την οποίαν εφύλαξας εις τους φοβουμένους σε και … Continue reading

1. «Επειδή τούτο είναι το παν του ανθρώπου»

Κεφάλαιον 1 “Λόγοι διδακτοί Πνεύματος” (1Κορ.2:13) Διακονία μέσω διαδικτύου προς δόξαν Θεού «ΕΠΕΙΔΉ ΤΟΎΤΟ ΕΊΝΑΙ ΤΟ ΠΑΝ ΤΟΥ AΝΘΡΏΠΟΥ»  «Ας ακούσωμεν το τέλος της όλης υποθέσεως· φοβού τον Θεόν και φύλαττε τας εντολάς αυτού, επειδή τούτο είναι το παν του … Continue reading

«Πίστις δι’ αγάπης ενεργουμένη»

«Λόγοι διδακτοί Πνεύματος» (1Κορ.2:13) Διακονία μέσω διαδικτύου προς δόξαν Θεού  «ΠΙΣΤΙΣ ΔΙ’ ΑΓΑΠΗΣ ΕΝΕΡΓΟΥΜΕΝΗ» «Διότι εν Χριστώ Ιησού ούτε περιτομή έχει ισχύν τινά, ούτε ακροβυστία, αλλά πίστις δι’ αγάπης ενεργουμένη» (Γαλ.5:6). Αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό εδάφιο της Αγίας Γραφής! Αφορά τόσον … Continue reading

Le paradoxe concernant la naissance de Jésus

“Paroles enseignées par l’Esprit” (2Cor.2:13) Un ministère par courriel pour la Gloire de Dieu  Le paradoxe concernant la naissance de Jésus  “Et, sans contredit, le mystère de la piété est grand: celui qui a été manifesté en chair, justifié par … Continue reading

«… Il ne te traite pas selon ton iniquité »(Job 11:6)

« Paroles enseignées par l’Esprit » (1Cor.2:13) Un ministère par courriel pour la Gloire de Dieu.  «… il ne te traite pas selon ton iniquité » (Job 11:6)  COMMENT DIEU NOUS TRAITE (Aspects de la Gloire de Dieu) Concernant nos péchés : Job 11:1-20; Esd.9:10-15; … Continue reading

Les enfants de Dieu et le sceau de leur authenticité

« Paroles enseignées par l’Esprit » (1Cor.2:13) Un ministère par courriel pour la Gloire de Dieu. LES ENFANTS DE DIEU ET LE SCEAU DE LEUR AUTHENTICITÉ (Vases d’honneur et vases d’un usage vil)  « Néanmoins, le solide fondement de Dieu reste … Continue reading

Mais tous unanimement se mirent à s’excuser… (Luc 14:18)

« Paroles enseignées par l’Esprit » (1Cor.2:13) Un ministère par courriel pour la Gloire de Dieu  « Mais tous unanimement se mirent à s’excuser… » (Luc 14:18)  EXCUSES La parabole du Grand Souper (Luc 14:16-24) Introduction Les nombreuses épreuves par lesquelles ma famille et moi-même sommes … Continue reading

Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom…

« Paroles enseignées par l’Esprit » Un ministère par courriel pour la Gloire de Dieu (RÉVEIL SPIRITUEL)   « Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom… »  « Quand je fermerai le ciel et qu’il n’y aura point de pluie, quand j’ordonnerai aux sauterelles de … Continue reading

«Pleurer sur plusieurs de ceux qui ont péché… »

“Paroles enseignées par l’Esprit” Un ministère par courriel pour la Gloire de Dieu. «Pleurer sur plusieurs de ceux qui ont péché… »  «Pleurer sur plusieurs de ceux qui ont péché et qui ne se sont pas repentis…»             Nous nous trouvons … Continue reading

Le Fils de l’homme est venu, non pour être servi, mais pour servir…

Il y a déjà quelque temps, que, lors d’un moment de prière, mon esprit a eu une étrange expérience, une expérience interpellante, un dialogue basé sur la Parole de Dieu! Je ne me rappelle pas exactement les détails mais bien … Continue reading

« Présenter à Dieu tout homme, devenu parfait en Christ… » (Col.1:28)

“Paroles enseignées par l’Esprit” (1Cor.2:13) Un ministère par courriel pour la Gloire de Dieu. « Présenter à Dieu tout homme, devenu parfait en Christ» “C’est lui que nous annonçons, exhortant tout homme, et instruisant tout homme en toute sagesse, afin de … Continue reading

«La crainte n’est pas dans l’amour, mais l’amour parfait bannit la crainte…»

La grâce de Dieu m’a aidé à comprendre mieux – entre autres – une grande et glorieuse vérité de Sa Parole et de Son caractère, en utilisant le comportement d’un chat: Quelques amis de notre fille, sachant qu’elle aime beaucoup … Continue reading

Le Saint-Esprit survenant sur vous… (Ac.1:8)

“Paroles enseignées par l’Esprit” (1Cor.2:13) Un ministère par courriel pour la Gloire de Dieu. « Le Saint-Esprit survenant sur vous… » (Ac.1:8)  « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la … Continue reading

«Le Seigneur ne tarde pas dans l’accomplissement de la promesse… »

“Paroles enseignées par l’Esprit” (1Cor.2:13) Un ministère par courriel pour la Gloire de Dieu.  « Le Seigneur ne tarde pas dans l’accomplissement de la promesse… » « Le Seigneur ne tarde pas dans l’accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient ; mais il … Continue reading

Et que tu marches humblement avec ton Dieu (Mic.6:8)

« Paroles enseignées par l’Esprit » Un ministère par courriel pour la Gloire de Dieu.  « …Et que tu marches humblement avec ton Dieu» (Mic.6:8) J’ai été récemment profondément touché par ce verset qui dit : « L’homme qui, par orgueil, n’écoutera pas le … Continue reading

Évaluation et planification spirituelles

Paroles enseignées par l’Esprit” (1Cor.2:13) Un ministère par courriel pour la Gloire de Dieu.  Évaluation et planification spirituelles  ÉVALUATION SPIRITUELLE Introduction: Une année s’est écoulée et une nouvelle année a déjà commencée (est à la porte). Il est tout à … Continue reading

La résurrection de Jésus-Christ et de Ses fidèles

« Paroles enseignées par l’Esprit » (1Cor.2:13) Un ministère par courriel pour la Gloire de Dieu.  La résurrection de Jésus-Christ et de Ses fidèles « Et si Christ n’est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine, et votre foi est aussi vaine (…) … Continue reading