Ανακοίνωση τού Γιάννη Μπαλτατζή:

Αγαπητοί μου,

John BaltatzisΣυνθήκες ανεξάρτητες της θελήσεώς μου με ανάγκασαν να διακόψω την αποστολή των πνευματικών μηνυμάτων μου επί ορισμένους μήνες. Θεού θέλοντος, ελπίζω να συνεχίσω προσεχώς την αποστολήν νέων μηνυμάτων στα πλαίσια μιάς νέας πολύ ενδιαφερούσης πνευματικής σειράς την οποία προετοίμασα κατά τη διάρκεια της προαναφερθείσης διακοπής. Δεν είμαι, δυστυχώς σε θέση να προσδιορίσω επακριβώς την έναρξη της αποστολής των νέων μηνυμάτων μου. Πάντως, ελπίζω ότι είναι θέμα των προσεχών δύο ή τριών μηνών.

Κατά τη διάρκεια αυτής της αναγκαστικής διακοπής, έλαβαν χώραν oρισμένες σημαντικές αλλαγές στα sites, τα οποία δημοσίευαν τις πνευματικές μου μελέτες και τα πνευματικά βιβλία της συζύγου μου Ξένιας. Συγκεκριμένα, το site http://www.sporeas.gr/ διέκοψε τη λειτουργία του, προκειμένου να το επαναλειτουργήσει ως http://www.sporeas.tv/. (OK τώρα αλλά όπως πριν http://www.sporeas.gr/).

Εξ άλλου, το site http://www.zontanonero.gr/ τροποποιήθηκε σημαντικώς και περιέλαβε εκτός από την αναγνωσμένη εκ μέρους μου Αγία Γραφή σε μορφή CD MP3 ή DVD slide show/diaporama και όλες τις πνευματικές μου μελέτες ως και τα πνευματικά βιβλία της συζύγου μου. Η όλη εργασία αυτού του site παρουσιάζει σημαντικότατες βελτιώσεις λειτουργίας.

Το site http://www.nikites.eu/ συνεχίζει κανονικά το έργον του!

Τέλος, θα ήθελα να σας πληροφορήσω ότι, προσφάτως δημιουργήθηκε ένα νέο site υπό το τίτλον http://www.kolophon.org/. Σε αυτό το site τα υπεύθυνα πρόσωπα συμπεριέλαβαν – εξ ιδίας αυτών πρωτοβουλίας – όλα τα πνευματικά μας έργα (τις μελέτες μου και τα βιβλία της συζύγου μου). Η εμφάνιση όλων όσων έχουν περιλάβει είναι πολύ εντυπωσιακή αλλά περιέχει ορισμένες ατέλειες παρουσιάσεως των πνευματικών μελετών μου.

Έκρινα λοιπόν σκόπιμον να σας αναφέρω αυτές τις αλλαγές προς διευκόλυνση των αναγνωστών μας. Εύχομαι ο Θεός Σωτήρας μας να τα χρησιμοποιήσει για τη σωτηρίαν πολυτίμων ψυχών και την αναζωπύρωση των πιστών.

Τέλος, σας πληροφορώ ότι λεπτομερείς πληροφορίες και οδηγίες χρήσεως σας παρέχονται μέσω των δύο συνημμένων ανακοινώσεων στην Αγγλικήν, Γαλλικήν και Ελληνικήν.

 

Ιωάννης ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ

baltatzis@skynet.be

 


Αφήστε μια απάντηση